jeugd-veilig-actief-presentatie

Wij zijn Jeugd Veilig Actief!

Wellicht heb je wat voorbij zien komen op Facebook of onze Instagram. Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden namelijk bezig gehouden met het project ‘Jeugd Veilig Actief’.

Jeugd Veilig Actief is een initiatief van de gemeente Huizen om de jeugd veilig en actief te laten meedoen bij sportieve en maatschappelijke organisaties in Huizen. Het project wordt gemonitord door de Vrijwilligerscentrale Huizen en begeleid door buurtsportcoach Rubin Vos. Het project heeft als doel dat vanaf juni 2017 alle maatschappelijke jeugdorganisaties in Huizen zich een sociaal veilige organisatie kunnen noemen.

Bij een tweetal bijeenkomsten hebben wij als bestuur actief deelgenomen en zijn wij aan de slag gegaan met beleidspunten die zorgen voor een veilige en actieve omgeving voor de jeugd.

Hierbij is te denken aan de volgende speerpunten:

  • Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon,
  • Omgangsregels voor kinderen en vrijwilligers,
  • Bindende gedragscode voor vrijwilligers,
  • Afspraken over informatie voor en naar ouders toe,
  • Een open cultuur waarin zaken bespreekbaar zijn,
  • Alertheid en afspraken voor veiligheid van de jeugd.

Als bestuur van de Kindervakantieweek vinden wij het enorm belangrijk dat vrijwilligers, kinderen en ouders zich veilig voelen binnen de stichting en het evenement. Daarom is er hard gewerkt aan een update van het vrijwilligersbeleid en de gedragsregels, een training voor de vertrouwenspersoon en de VOG registratie.

Meer informatie en/of updates over dit onderwerp zijn uiteraard bij te houden op onze social media kanalen en de website.

Ben je nieuwsgierig en wil je weten met welke details wij ons bezig houden? Mail ons dan gerust of stuur een berichtje via onze Facebook pagina.

Word vrijwilliger!

Kindervakantieweek-vrijwilligers

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen bij de organisatie en de begeleiding van de kinderen. Wil je deel uitmaken van een gezellig team van leuke, gemotiveerde en een tikje gekke mensen? Neem dan contact met ons op.

Kindervakantieweek Huizen stopt!

Na langdurige pogingen om nieuwe vrijwilligers te werven via diverse campagnes en via verschillende kanalen, hebben we helaas geen succes gehad en is er onvoldoende animo om de Kindervakantieweek voort te zetten.

We hebben genoten van de vele jaren en de mooie herinneringen die we hebben gemaakt.

In de zomer worden er diverse activiteiten georganiseerd in Huizen, waaronder ook de Kinder-Doe-Week. Klik voor het overzicht hiervan op onderstaande knop.