Jaarverslagen

Financiële jaarverslagen KVWH

Met deze jaarverslagen willen wij je graag attent maken op de gang van zaken rondom Stichting KinderVakantieWerk Huizen. In de jaarverslagen wordt onder andere ingegaan op onze doelstellingen en toekomstplannen. Een verslag van de week geeft inzicht in de activiteiten die gedurende de week plaats hebben gevonden. In het financiële gedeelte krijg je een overzicht van de van de financiële status en planning. Verder kan je lezen over de bestuurssituatie, de KinderVakantieWeek in cijfers en enige informatie over de groep vrijwilligers.

Wij hopen dat deze jaarverslagen je een goed en overzichtelijk inzicht geven in de gang van zaken van de Stichting.
Wij wensen je veel leesplezier en moedigen je aan om belangstelling in de Stichting kenbaar te maken.

Kindervakantieweek Huizen stopt!

Na langdurige pogingen om nieuwe vrijwilligers te werven via diverse campagnes en via verschillende kanalen, hebben we helaas geen succes gehad en is er onvoldoende animo om de Kindervakantieweek voort te zetten.

We hebben genoten van de vele jaren en de mooie herinneringen die we hebben gemaakt.

In de zomer worden er diverse activiteiten georganiseerd in Huizen, waaronder ook de Kinder-Doe-Week. Klik voor het overzicht hiervan op onderstaande knop.